Kuntavaaliehdokkaiden rekisterin tietosuojaseloste

Rekisterin henkilötietoja käytetään SAK:n Kuntavaalikone.fi-sivustolla ehdokkaiden esittelyä varten. Niitä käytetään tarvittaessa myös yhteyden ottamiseen ehdokkaan tietojen täydentämiseksi sekä ehdokkaiden informointiin SAK:n tavoitteista ja yhteiskuntavaikuttamisesta. Käsittely perustuu ehdokkaiden suostumukseen, joka annetaan palveluun rekisteröityessä.

1 Rekisterinpitäjä

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
Pitkänsillanranta 3, PL 157, 00531 Helsinki
Puh.020 774 000
webmaster@sak.fi

2 Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

SAK:n järjestöpäällikkö Eija Harjula
Puh. 020 774 000 (vaihde)
eija.harjula@sak.fi

3 Rekisterin nimi

Kuntavaaliehdokkaiden rekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn peruste

Henkilötietoja käytetään SAK:n Kuntavaalikone.fi-sivustolla ehdokkaiden esittelyä varten. Kuntavaalikone.fi on julkinen verkkopalvelu, jonne kootaan tietoja niistä vuoden 2021 kuntavaalien ehdokkaista, jotka ovat SAK:laisen ammattiliitton jäseniä tai liittojen työntekijöitä.

Kuntavaalikone.fi-sivustolla käyttäjät voivat selailla ja hakea ehdokkaita kunnan, ammattiliiton ja/tai puolueen perusteella.

Tietoja käytetään tarvittaessa myös yhteyden ottamiseen ehdokkaan tietojen täydentämiseksi sekä ehdokkaiden informointiin SAK:n tavoitteista ja yhteiskuntavaikuttamisesta.

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä on kuntavaalien ehdokasta koskevia tietoja.

Kuntavaalikone.fi:ssä esitettävät tiedot:

SAK:n yhteydenottoja varten säilytetään lisäksi seuraavat tiedot, joita ei esitetä Kuntavaalikone.fi:ssä:

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan ehdokkaalta itseltään.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

SAK ei luovuta tietoja ulkopuolisille.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Kuntavaalikone.fi:ssä esitettävät tiedot sijaitsevat Seravon palvelimella Suomessa eikä niitä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

SAK:n yhteydenottoja varten säilytettävät tiedot sijaitsevat uutiskirjeohjelmisto MailChimpin palvelimella Yhdysvalloissa. SAK on tehnyt MailChimpin kanssa sopimuksen siitä, että yritys noudattaa tietojen käsittelyssä Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta eikä luovuta tietoja ulkopuolisille.

9 Henkilötietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään korkeintaan kuusi kuukautta kuntavaalien jälkeen eli 18.10.2021 saakka, ellei ehdokas sitä ennen anna erikseen lupaa tietojen säilyttämiselle pitempään.

10 Rekisterin suojauksen periaatteet

SAK:ssa tietoturva ja henkilötietojen suojaus huomioidaan suunnitelmallisesti kaikessa tiedon käytössä ja käsittelyssä. SAK käsittelee kaikkia henkilötietoja tietoturvallisesti ja lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Rekisterin tietoja käyttävät vain ne SAK:n työntekijät, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään käyttöoikeuksiensa mukaisesti.

SAK huolehtii sopimuksellisesti, että kumppanit ja palveluntarjoajat käsittelevät tietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

11 Oikeus saada pääsy tietoihin

EU 2016/679:n 15. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin eli oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot.

Pyynnön voi esittää puhelimitse (020 774 000) tai sähköpostilla (sak@sak.fi).

12 Korjausoikeus

Ehdokas voi itse korjata omia tietojaan kirjautumalla Kuntavaalikone.fi-palveluun.

13 Oikeus tietojen poistamiseen

Halutessaan ehdokas voi poistaa tietonsa aikaisemmin kuin mitä kohdassa 9 on kerrottu. Tiedot voi poistaa ottamalla yhteyttä SAK:hon puhelimitse (020 774 000) tai sähköpostilla (sak@sak.fi).

14 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

EU 2016/679:n 77. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta.

aliupseeriliitto
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT
Ilmailualan Unioni IAU
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
Kaupanalan esimiesliitto KEY
Merimies-Unioni
Palvelualojen ammattiliitto PAM
Paperiliitto
Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU
Rajaturvallisuusunioni
Rakennusliitto
Rautatiealan Unioni RAU
Suomen Elintarviketyöläisten liitto SEL
Suomen Huippu-urheilijoiden Unioni SHU
Suomen Muusikkojen Liitto
Suomen Liikennelentäjäliitto
Suomen Sosialidemokraattinen Sanomalehtimiesliitto SSSL
Sähköalojen ammattiliitto
Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme
Teollisuusliitto
Tulliliitto
Vankilavirkailijain Liitto VVL
Yleinen Lehtimiesliitto

Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.