Våra
gemensamma
värden

  • Människovärde i arbetet – mänsklighet
  • Likabehandling – icke-diskriminering
  • På de svagas sida – delaktighet

Tänk om allt fler kommunala beslutsfattare kunde fatta beslut utgående från dessa grundläggande värden? Alla kandidater som presenterar sig på den här webbplatsen är medlemmar i de FFC-anslutna fackförbunden eller jobbar inom fackföreningsrörelsen. De har alla förbundit sig att följa dessa värden.

Du kan påverka genom din röst

De kommunala beslutsfattarna avgör hurdana kommunala tjänster som finns tillgängliga för oss alla –de fattar beslut om såväl mängden och kvaliteten som priset på tjänsterna. De som blir invalda i samband med kommunalvalet bildar kommunfullmäktige och avgör därmed på vilken värdegrund besluten fattas.

I kommunalvalet väljs sammanlagt nästan 9000 kommunfullmäktigeledamöter i ungefär 300 kommuner i Finland. De fattar beslut som påverkar bland annat de här frågorna i vår vardag:

  • Kan du komma till läkare?
  • Får ditt barn plats vid ett daghem?
  • Fungerar kollektivtrafiken?

De kommunala beslutsfattarna avgör hur utbildningen, dagvården, ungdomsverksamheten, gatuunderhållet, idrotts- och kulturtjänsterna, miljövården och byggandet ska utvecklas. Tills social- och hälsovårdsreformen genomförs ansvarar kommunerna dessutom för social- och hälsovårdstjänsterna samt brand- och räddningsväsendet.

Det är framför allt löntagarna som utnyttjar de kommunala tjänsterna – men trots det låter personer i arbetstagaryrken bli att rösta oftare än andra grupper. Snart är det dags att välja nya kommunala beslutsfattare för de kommande fyra åren. Använd din röst! Förhandsröstningen pågår 26.5–9.6 och valdagen är 13.6.2021.

Vem vill du att ska få inflytande över de frågor och problem som är viktiga i din hemkommun?

I kandidatgalleriet hittar du kandidater som också i en svår situation kan fatta beslut som motsvarar deras värderingar. De erbjuder inte enkla lösningar när det inte finns sådana. Men de erbjuder rättvisa. Och om de måste välja sida står de upp för de svagare. De vill utveckla sin kommun till en bättre plats att bo för alla och de vill se till att ingen faller igenom skyddsnäten. Är du en sådan här kandidat? Ännu hinner du anmäla dig till kandidatgalleriet!

FFC:s mål inför kommunalvalet

Kommunerna i olika delar av Finland är väldigt olika. Det finns stora skillnader gällande till exempel ekonomin, sysselsättningen, behovet av olika tjänster och befolkningens åldersstruktur. I varje kommun är det ändå viktigt att de kommunala tjänsterna fungerar, att personalens ställning tryggas och att det finns arbetstillfällen. Samtidigt ska man inte glömma att det är viktigt att rösta eftersom väljarna i kommunalvalet fattar beslut om ett gott liv i dag och i morgon.

Som huvudteman inför kommunalvalet lyfter FFC fram fyra helheter:

  • tjänster
  • personalens ställning
  • markanvändning, trafik, boende och näringspolitik
  • kommunala sysselsättningstjänster

Här kan du bekanta dig med vilka frågor FFC vill lyfta fram och varför.

aliupseeriliitto
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT
Ilmailualan Unioni IAU
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
Kaupanalan esimiesliitto KEY
Merimies-Unioni
Palvelualojen ammattiliitto PAM
Paperiliitto
Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU
Rajaturvallisuusunioni
Rakennusliitto
Rautatiealan Unioni RAU
Suomen Elintarviketyöläisten liitto SEL
Suomen Huippu-urheilijoiden Unioni SHU
Suomen Muusikkojen Liitto
Suomen Liikennelentäjäliitto
Suomen Sosialidemokraattinen Sanomalehtimiesliitto SSSL
Sähköalojen ammattiliitto
Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme
Teollisuusliitto
Tulliliitto
Vankilavirkailijain Liitto VVL
Yleinen Lehtimiesliitto