Yhteiset arvomme

  • Ihmisarvo työssä – inhimillisyys
  • Yhdenvertaisuus – syrjimättömyys
  • Heikomman puolella – osallisuus

Entä jos yhä useampi kuntapäättäjä tekisi päätöksiä näiden perusarvojen pohjalta? Jokainen tällä sivustolla esittäytyvä ehdokas on SAK:laisen ammattiliiton jäsen tai töissä ay-liikkeen piirissä ja sitoutunut näihin arvoihin.

Sinun äänelläsi on vaikutusta

Kuntapäättäjät ratkaisevat, millaisia kuntapalveluja meille kullekin on tarjolla – niin määrän, laadun kuin hinnan suhteen. Kuntavaaleissa valituksi tulleet muodostavat kunnanvaltuuston ja sen myötä päätösten arvopohjan.

Kuntavaaleissa Suomen noin 300 kuntaan valitaan yhteensä lähes 9000 kunnanvaltuutettua. Heidän päätöksensä vaikuttavat muun muassa näihin arjen asioihin:

  • Pääsetkö lääkäriin?
  • Pääseekö lapsesi päiväkotiin?
  • Toimiiko julkinen liikenne?

Kunnissa ratkaistaan, miten koulutusta ja päivähoitoa, nuorisotoimintaa, katujen kunnossapitoa, liikunta- ja kulttuuripalveluja, ympäristönsuojelua ja rakentamista kehitetään. Lisäksi kuntien vastuulla on sote-uudistuksen toteutumiseen saakka sosiaali- ja terveyspalvelut sekä palo- ja pelastustoimi.

Kuntien palveluja käyttävät etenkin palkansaajat – mutta silti juuri duunari jättää muita useammin äänestämättä. Pian on aika valita uudet kuntapäättäjät seuraavaksi 4 vuodeksi: käytäthän ääntäsi! Ennakkoäänestysaika on 26.5.–9.6. ja vaalipäivä 13.6.2021.

Kenelle sinä haluat antaa vaikutusvallan kotikunnassasi tärkeiden asioiden ja ongelmien suhteen?

Ehdokasgalleriasta löydät ehdokkaita, jotka tiukassakin paikassa tekevät arvojensa mukaisia päätöksiä. He eivät tarjoa helppoja ratkaisuja silloin, kun niitä ei ole. Mutta he tarjoavat oikeudenmukaisuutta. Ja jos on valittava puoli, he seisovat heikomman rinnalla. He haluavat kehittää kuntaansa paremmaksi asuinpaikaksi ihan jokaiselle ja varmistaa, ettei kukaan putoa turvaverkon läpi. Oletko sinä tällainen ehdokas? Vielä ehdit ilmoittautua mukaan!

SAK:n kuntavaalitavoitteet

Kunnat eri puolilla Suomea ovat erilaisia. Esimerkiksi taloustilanne, työllisyys, tarpeet erilaisille palveluille ja väestön ikärakenne vaihtelevat paljon. Jokaisessa kunnassa on kuitenkin tärkeää kunnallisten palvelujen toimivuus, henkilöstön aseman turvaaminen ja työllisyys – unohtamatta äänestämisen tärkeyttä, sillä kuntavaaleissa päätetään hyvästä elämästä tänään ja huomenna.

SAK on linjannut kuntavaalien pääteemoiksi neljä kokonaisuutta:

  • palvelut
  • henkilöstön asema
  • maankäyttö, liikenne, asuminen ja elinkeinopolitiikka
  • kuntien työllisyyspalvelut.

Voit tutustua tarkemmin tavoitteisiin ja perusteluihin täällä.

aliupseeriliitto
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT
Ilmailualan Unioni IAU
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
Kaupanalan esimiesliitto KEY
Merimies-Unioni
Palvelualojen ammattiliitto PAM
Paperiliitto
Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU
Rajaturvallisuusunioni
Rakennusliitto
Rautatiealan Unioni RAU
Suomen Elintarviketyöläisten liitto SEL
Suomen Huippu-urheilijoiden Unioni SHU
Suomen Muusikkojen Liitto
Suomen Liikennelentäjäliitto
Suomen Sosialidemokraattinen Sanomalehtimiesliitto SSSL
Sähköalojen ammattiliitto
Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme
Teollisuusliitto
Tulliliitto
Vankilavirkailijain Liitto VVL
Yleinen Lehtimiesliitto